Tiergarten Nürnberg, Avrupa bizonu taşımacılığına dahil oldu

Tiergarten Nürnberg, Avrupa bizonu taşımacılığına dahil oldu Tiergarten Nürnberg, Avrupa bizonu taşımacılığına dahil oldu

Korona kısıtlamaları, hayvan taşımacılışı da dahil olmak üzere Nürnberg hayvanat bahçesindeki günlük hayatı da etkiliyor. Birkaç aylık planlama ve korona ile ilgili çok sayıda kısa vadeli değişiklikten sonra, Aralık 2020'nin başında Avrupa içi kapsamlı bir bizon nakliyesi gerçekleştirildi. Sekiz Avrupa hayvanat bahçesi ve üç ülke, Almanya, Polonya ve Ispanya da nakliyeye dahil edildiler.

Avrupa Hayvanat Bahçesi Birliği'nin koruma ıslah programının (EEP) tavsiyesi üzerine, Gdansk Hayvanat Bahçesi'nden yeni bir üreme boğası Nürnberg Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. 2018 yılında Nürnberg'de doğan iki genç bizon boğa, aynı nakliye aracı ile Ûspanya'ya teslim edildi. Biri yeni üreyen boğa olarak Cabárceno Hayvanat Bahçesi'ne, diğeri Segovia'daki bir otlatma projesine gitti. Gelecekte bu projeden bir sürüm projesi ortaya çıkacaktır.
Yakın akrabalığı önlemek için, Nürnberg hayvanat bahçesindeki on yaşından büyük üreme boğası daha önce bir kurşunla vurulmuş ve hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanlara yem olarak yedirilmişti. Genetik olarak çeşitli ve sağlıklı popülasyonların korunması, sadece hayvanat bahçelerinin yasal sorumluluğu değil, aynı zamanda EEP'nin de amacıdır. Son zamanlarda, hayvanat bahçesi ile işbirliği içinde Avrupa bizonunun genetiği üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. Öldürülen hayvanın eti, örneğin nesli tükenmekte olan kar leoparlarına, Asya aslanlarına ve sakallı akbabalara gitti.
Erkek bizonun üreme süresi on iki yaşından itibaren keskin bir şekilde düşer. Özellikle yetişkin boğaların taşınması, büyüklükleri ve güçleri nedeniyle de çok karmaşıktır. Önceki üreyen boğa, doğan son iki dişinin babasıydı.
 
Hayvanat bahçesi şu anda bizon için yeni bir üreme grubu oluşturuyor. Grup sözde anne soyuna dayanmaktadır, yani dişi buzağılar anneleriyle ve muhtemelen büyükanneleriyle birlikte kalır ve bu da yetişkin ve istikrarlı bir sürü oluşturur. Bunun nedeni, özellikle grup halinde yaşayan toynaklılarda, dişi yavrular anneleriyle kalırken, erkek yavrular cinsel olgunluğun başlamasıyla grubu terk etmektedir.
 
Nesli tükenme tehdidi altında olan bizon için iyi haberler var: 1965 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne (IUCN) göre bizon "çok nadir" olarak sınıflandırılırken, 2000 yılında "kritik tehlike altında" ve 2008'den beri sadece "nesli tükenmekte" olarak kabul edildi. Son zamanlarda, bizon "potansiyel olarak tehlike altında" seviyesine bile indirildi. Bu, bu yıl itibariyle, Avrupa'nın en büyük kara memeli sinin artık doğrudan nesli tükenme tehdidi altındaki türlerden biri olmadığı anlamına geliyor. Uluslararası türlerin korun ması için büyük bir başarı ve hayvanat bahçelerinin koruma ıslahı yoluyla türlerin korunmasına önemli bir katkı sağlayabileceğinin açık kanıtı.

 

Aytürk

Avrupa Türkleri ile 2000 yılından beri beraberiz. Türk toplumunun gelişme sürecinden sürekli haberdar olmak için bizi takip edin...

https://www.alp-media.org