Print this page

Volkan Çelimli yazdɪ: Geҫmişten gelip geleceği şekillendiren adam: Elon Musk

Volkan Çelimli yazdɪ: Geҫmişten gelip geleceği şekillendiren adam: Elon Musk Volkan Çelimli yazdɪ: Geҫmişten gelip geleceği şekillendiren adam: Elon Musk

Sevgili okuyucular, bugün kazalar hakkɪnda değil, otomobilin nerden geldiği ve nereye gittiği hakkɪnda bir yazɪ ile karşɪnɪzdayɪm. Ana kahramanɪmɪz ise Elon Musk.

Bundan yaklaşɪk 130 yıl önce, yani bugün kullanmaya alɪşɪk olduğumuz iҫten yanmalɪ motorlarɪn yayɪlmasɪndan 70 yɪl evvel ilk icat edilen araҫlarɪn elektrikli motorlarla ҫalɪştɪğɪnɪ biliyor muydunuz? 1888 senesinde Almanyanɪn Coburg şehrinde A. Flocken fabrikansɪndan ҫɪkan elektrikli motor ile ҫalɪşan aracɪn adɪ: Flocken.

Evet, bugün tekrar bir devrim yaratan bu teknoloji aslɪnda tarihte tanɪnan, kişisel ve toplu taşɪmada kullanɪlan bir teknoloji idi. Hatta 1895 yɪlɪnda Ingiliz Magnus Volk o dönemki Osmanlɪ Sultanɪ Abdülhamite 3 tekerli ve yarɪm beygir gücünde bir elektrikli araҫ hediye etmiştir. 1896 ile 1939 yillarɪ arasɪnda Avrupa ve ABD de bulunan 550 den fazla üretici elektrikli araҫ geliştirmiş, üretmiş ve satmɪş. Tabiki bu markalarɪn büyük ҫoğunluğu bugün artɪk yok ama mesela Siemens (bugün hala kullanɪlan, üstden elektrik hatlarɪna bağlɪ toplu taşɪma aracɪ üretiҫisi) ve Ford hala tanɪdɪğɪmɪz markalar.

Gelişmelerin tarihsel boyutunu daha da fazla uzatmadan son olarak şu bilgileri vermek isterim: 1901 yɪlɪnda New York şehrinde kullanɪlan otomobillerin %50 si elektrikli motorlarla ilerleme sağlarken, bir sonraki 10 yɪl iҫinde bu rakam %10 lara inmiş. Ne enteresandɪr ki bu düşüşün sebepleri, elektrikli motorlarɪ bulunan araҫlarɪn bugün bile daha az kullanɪlma sebebi ile benzerlik gösteriyor. Bu sebeplerin en önde gelenleri şunlar:

 • 100 kilometrenin altɪnda erişilebilen uzaklɪk,
 • Hassas olduğundan kɪsa ömürlü olan Aküler,
 • Rockefeller ailesine ait olan Standard Oil tarafɪndan hɪzla örülen ağ ile kolay erişilen petrol.

Günümüze doğru gelirken – 2000lerin başɪna kadar General Motors, Mercedes, BMW, Toyota ve Honda gibi büyük şirketler elektrikli motorlarla calɪşan araҫlar üzerinde ҫalɪşsa bile, kalɪcɪ seri üretime ulaşɪlamadɪ. Ancak artɪk işin iҫine bir (o zamanki) deli, ve bugünkü basarɪşɪ ile dahi girmişti: Elon Musk ve şirketi TESLA.

Parayɪ bulup evlerini satan adam – Elon Musk

Elon Musk, Güneyafrikalɪ bir ailenin ilk ҫocuğu olarak Pretoria da dünyaya gelir. 12 yaşɪnda kendi yazdɪğɪ Video Oyununu 500 Dolara satar. 16 yaşɪnda Kanadaya gider, ama Üniversiteyi Amerika/ Philadelphia da okur. 2 ayrɪ dalda Üniversiteyi bitirdikten sonra, 1995 yɪlɪnda Stanford Üniversitesinde Doktorasɪnɪ yapmaya hak kazanɪr ama 2 gün sonra okulu terk eder. Ve hikaye aslɪnda burda başlar.

1999 senesinde ortağɪ olduğu bir şirket 307 Million Dolara Bilgisayar üreticisi Compaq tarafɪndan satɪn alɪnɪr. Elona kalan para net 22 Million Dolar.

Elon bu parayi sermaye olarak kullanɪp, online ödemede ҫözüm sunan bir şirket kurar. Çeşitli şirketler ile birleşmesinden sonra bugünki ismi olan Paypal olarak bilinen şirket, 2002 senesinde Ebay tarafindan 1.5 Milyar Dolara satɪn alɪnɪr. Elona kalan para net 180 Million Dolar.

Artɪk kendini büyük ölҫüde kurtarmɪş olup, dünya düzenini değiştirecebilek adɪmlar atar:

 • 2002 de Uzay yolculuğunda devrim yaratmak iҫin SpaceX şirketini kurar. Bu şirketin nihai hedefi tekrar kullanɪlabilen uzay araҫlarɪ ile uzay yolculuklarɪnɪn fiyatɪnɪ düşürüp insanlɪğɪn

 

 

Mars da kolonileşmesini sağlamak. Bu hedef bugün itibarɪ ile kulağɪmɪza ҫok uzak gelsede, kuruluşundan sadece 15 yɪl geҫmesine rağmen TeslaX şirketi bugün uzaya fɪrlatɪlacak Uydu ve Insan taşɪmacɪlɪğɪnda tartɪşmasɪz ekonomik olarak en uygun adres.

 • 2004 yɪlɪnda Tesla şirketini kurar. Bu girişime daha detaylɪ değineceğiz.
 • 2006 yɪlɪnda Solarcity şirketini kurar. Bu şirketin amacɪ Güneş panelleri ile elektrik üretimini iletletmek, kurmak, kiralamak ve finanse etmek. Bu şirket günümüzde Teslanɪn bir parҫasɪdɪr ve Teslanɪn kendi şarz istasyonu “Powerwall” da bu şirket tarafɪndan pazarlanɪyor.

Bütün bu milyonlar, şirketler, başarɪlarɪ anarken bir noktaya değinmek isterim: Elon Musk uzun bir süredir (kendi tüm evlerini sattɪktan sonra) 37 metrekare, kiralɪk bir prefabrik evde ikamet etmekte. Çocuklarɪ babalarɪnɪ biraz daha fazla görebilmek iҫin bazen şirketin kantininde ҫalɪşmakta, ki bu onlara babalarɪ ile en fazla bir öğlen yemeyi kazandɪrabiliyor. Genede düşünceli baba, ҫocuklarɪ iҫin fabrika yakɪnlarɪnda bir okul inşa ettirmiş.

Hayallerden gerҫeklere: Tesla

Tesla şirketinin kuruluşundan beri oynadɪğɪ at kesinlikle değişmedi:

 • %100 elektrikli ҫalɪşan,
 • fiyat, konfor ve kullanɪm aҫɪsɪndan alɪşagelinmiş araҫlardan eksiği olmayan ve
 • serii üretimde bile üretici aҫɪsɪndan kar edinilebilen araҫlar sunmak.

Bu bir ilk ve 2013 senesinde, 22.000 araҫ satmasɪna rağmen borsa değerinin 22 Milyar Dolar olmasɪnɪn sebebi. Bugünki değerlendime ile Tesla yaklaşɪk 600 Milyar Dolar değerinde – ki bu önde gelen 5 Otomobil üreticisinin toplam değerine yaklaşɪyor. Günümüze kadar kâr elde etmemiş, global olarak bile sadece 6 fabrikasɪ bulunan bir şirket iҫin bu inanɪlmaz bir rakam. Tesla herzaman bir hayali sattɪ, ulaşɪlabilir ileri teknoloji.

Peki insanlar Teslaya neden inandɪ ve inanɪyor? Basitce şu başlɪklar ile aҫɪklayabiliriz:

 • Araҫ fiyatlarɪnda düşüş: Küresel ɪsɪnmanɪn da etkisiyle Karbondiyoksit salɪnɪmɪnɪ azaltmak isteyen gelişmiş ülkeler elektrikli motorla calɪşan araclarɪ sübvanse etme yoluna gitti. Araҫlarɪ alɪrken vergi indirimleri geldi, ve bu araҫlarɪn fiyatɪna yansɪdɪ. Öte yandan her satɪlan araҫ tabiki araҫ başɪna düşen üretim maliyetini düşürdü, zaten erişilebilir olan araҫlar benzerler konvansiyonel araҫlardan daha uyguna bile satɪlmaya başlandɪ.
 • Şarz istasyonundaki artɪş: 2020 yɪlɪnda Avrupada 260 bin den fazla otomobil şarz istasyonu kuruldu. Almanya yaklaşɪk 43 bin ile bu sɪralamada 3. sɪrada. Tesla iҫin bir parantez de burada aҫmalɪyɪm. Teslanɪn hɪzlɪ Şarz istasyonlarɪ “Supercharger”lerin maliyetinin istasyon başɪ neredeyse 1,5 ile 2 Million Dolar tutacağɪnɪ öğrenen Musk, kendi şirketi iҫine uzmanlar transfer edip teknolojiyi kendisi geliştirmeye karar verir. Böyle bir karar almak orta seviyedeki üreticilerde bile aylar alɪrken, Teslada sadece günler sürer. Bugün bir Supercharger istasyonunun maliyeti yaklaşɪk 200 bin Dolar.
 • Bu ani temel değişime ayak uyduramayan Otomobil devleri yeni yeni bu akɪma kapɪlɪrken Tesla yaklaşɪk 20 yɪllɪk tecrübeye sahip. Piyasanɪn bu hazɪrlɪksɪz yakalanmasɪ ile 2010 - 2018 yɪllarɪ arasɪnda 536.250 araҫ satan Tesla, sadece 2020 yɪlɪnda nerdeyse aynɪ rakamɪ tutturdu. Elon Muskun ɪsrarla hayaline devam etmesi, yɪllarca belkide iflasɪn eşiğinde olan şirketini ayakta tutmasɪ büyük bir ihtimalle 2021 de finansal olarak da onu haklɪ ҫɪkaracak. Bu senenin ilk

 

 

yarɪsɪnda Tesla “Model 3” 67 bin defa satɪlɪrken, bu nerede ise 2. ve 3. sɪrada bulunan araҫlarɪn toplam satɪşɪna eşdeğer.

 • Menzil: En ҫok satan “Model 3” ile 500 km mümkün. Bu ortalama bir otomobil kullanɪsɪnɪn 3 günde katedeceği mesafe.

Gelecekte elbette bu piyasa daha fazla kɪzɪşacak, üretici sayɪsɪ yükselecektir. Genel karbondiyoksit salɪnɪmɪ aҫɪsɪndan mantɪklɪ yada mantɪksɪz, sadece iҫten yanmalɪ motorlar ile ҫalɪşan araҫlar orta ve uzun vadede, en azɪndan gelişmiş ülkelerde satɪlmayacak. An itibarɪ ile Tesla bu yarɪşta öne geҫmiş gözüksede, önde kalmak ҫok daha zor olacaktɪr,

Kazasız günler dileği ile,

 

Dipl. Ing. (FH) Volkan Celimli
III PROFIGUTACHTER.DE 
+49 177 8158838 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


www.profigutachter.de

instagram.com/profigutachter/

facebook.com/profigutachter/

Aytürk

Avrupa Türkleri ile 2000 yılından beri beraberiz. Türk toplumunun gelişme sürecinden sürekli haberdar olmak için bizi takip edin...

https://www.alp-media.org