YTB Türkiye Stajlarına Online Başvurabilirsiniz

YTB Türkiye Stajlarına Online Başvurabilirsiniz YTB Türkiye Stajlarına Online Başvurabilirsiniz
Yurtdışında üniversite eğitimi gören vatandaşlarımıza başta eğitimlerini tamamlamaları için belirli bölgelerde zorunlu olan staj koşuluna yönelik seçenek sunmak, Türkiye'deki istihdam ortamını ve iş alanlarını, Türk kamu sistemini ve kurumlarını, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerini, kuruluşlarını ve sivil toplum kuruluşlarını tanıtmak ve Türkçe yeterliklerini geliştirmek maksadıyla, Kurumumuzca staj programları yürütülmektedir. 
Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, 1 - 3 ay aralığında kurumumuzda staj yapacak olup, staj süresi zarfında YTB tarafından kendilerine verilecek olan görevleri yerine getirecek, raporlar hazırlayacak, çalışmalar yapacak ve haftalık online eğitimlere katılacaklardır. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaklardır.
Stajyerler, özgeçmişleri, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda sadece Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde olmak üzere, kurumumuzun ilgili birimlerde staj yapacaklardır.
A. BAŞVURU ŞARTLARI
Programa başvuru şartları şu şekildedir:
 1. T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. Yurtdışında yükseköğretimine devam ediyor olmak (Lisans veya Yüksek Lisans)
 3. Ortaöğretimini yurtdışında tamamlamış olmak,
 4. 01.01.1995 ile 31.12.2002 yılları arasında doğmuş olmak.
 5. Staj sürecini sağlıklı bir şekilde yürütebilecek düzeyde Türkçe bilmek.
 6. Aşağıdaki ülkelerden birinde ikamet ediyor olmak: 
 7. Almanya, ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç
 
Program Başlangıç Tarihi Ne Zaman?
18 Ocak 2021 
B. ÖNCELİK VERİLECEK ÖĞRENCİLER
Başvuru sürecinde aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilere öncelik verilecektir:
 1. Türkiye’de daha önce staj yapmamış olmak,
 2. Akademik başarı,
 3. Aşağıdaki bölümler ve benzeri alanlarda okuyor olmak: 
 4. İletişim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Hukuk, İşletme, Sosyoloji, İnsan Hakları vb. Sosyal Bilimler disiplinleri
BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru sonuçları 11 Ocak 2021 tarihinde ilan edilecek olup, olumlu veya olumsuz olarak mail ile bilgilendirme yapılacaktır.
Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen adaylara, çalışacakları alanlar staj başladıktan sonra mail yolu ile tebliğ edilecektir.
Program katılımcılarından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 
 
Başvuru Tarihleri
14 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021
Sonuçların İlan Edilmesi
11 Ocak 2021
 
Yüklenmesi Gereken Dosyalar
 • Fotoğraflı Kimlik Belgesi (Pasaport, Kimlik Belgesi, Mavi Kart vb.)
 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Yüksek Lisansa (Master) devam eden öğrenciler için)
 • Lisans /Yüksek Lisans Not Dökümü (Transkript)
 • Niyet Mektubu (Türkçe)
 • Özgeçmiş (Türkçe)

 

Aytürk

Avrupa Türkleri ile 2000 yılından beri beraberiz. Türk toplumunun gelişme sürecinden sürekli haberdar olmak için bizi takip edin...

https://www.latifcelik.de