AİHM den Yunanistana ikaz

AİHM den Yunanistana ikaz AİHM den Yunanistana ikaz

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yunanistan’ı AİHM kararlarını ivedilikle uygulamaya çağırdı

ABTTF Başkanı: “Ülkemizin Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu ile ilgili

AİHM kararlarını 13 yıldır ısrarla uygulamaması ve AİHM içtihat hukukunu

görmezden gelmesi nedeniyle **Bakanlar Komitesi’nden yapacağı bir sonraki

incelemede AİHS’nin 46. maddesi uyarınca ülkemize karşı ihlal prosedürünü

başlatmasını talep ediyoruz.” dedi.

 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 14-16 Eylül 2021 tarihlerinde *Strazburg’da

yaptığı son toplantıda Batı Trakya Türk toplumunun dernekleriyle ilgili

Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu’nu yeniden inceledi. Bakanlar Komitesi,

16 Eylül 2021 tarihinde aldığı kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin

(AİHM) söz konusu davalardaki nihai kararlarının üzerinden 13 yıl geçmesine

rağmen İskeçe Türk Birliği**’nin resmi statüsünün iadesi için yaptığı

temyiz başvurusunun Yunanistan Yargıtayı (Arios Pagos) tarafından

reddedilmesi ile Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli

Azınlık Gençleri Derneği’nin davalarının ulusal mahkemeler tarafından hala

esastan görülmemsini eleştirdi.*

 

 

Bakanlar Komitesi, Yargıtay’ın 29 Haziran 2021 tarihinde aldığı İskeçe Türk

Birliği’nin temyiz başvurusunu reddeden ve derneğin feshinin yasal olduğunu

belirten 840/2021 sayılı kararının AİHM’nin 27 Eylül 2008 tarihindeki nihai

kararında açıkça reddettiği aynı gerekçelere dayanmasını bilhassa endişeyle

not ettiğini belirterek, Yargıtay’ın aldığı kararda, AİHM tarafından dile

getirilen dernek başkanının veya üyelerinin hiçbir zaman şiddeti,

ayaklanmayı veya demokratik ilkelerin inkarını savunmadığını belirten

“temel unsuru” dikkate almamış olmasından ve bunun tersini gösteren hiçbir

kanıt sunulmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

 

Ayrıca Yargıtay’ın öne sürdüğü İskeçe Türk Birliği’nin tüzüğündeki

derneğin amaçlarına dair ilave gerekçelerin AİHM tarafından açıkça ima

edilmediğini belirten Bakanlar Komitesi, Yargıtay’ın bu gerekçelere

dayanarak derneğin feshini onaylayan kararının Yunanistan’ın uygulamakla

yükümlü olduğu AİHM kararının sonuçlarına ve ruhuna uygun olmadığının

altını çizdi. Bakanlar Komitesi, 2017 yılında Medeni Usul Kanunu’nda

yapılan **ve davaların yeniden açılmasına izin veren yasa değişikliğinin

İskeçe Türk Birliği ile ilgili AİHM kararının hızlı, tam ve etkili bir

şekilde uygulanmasına yol açmadığının görüldüğünü vurguladı.*

 

Yargıtay’ın son kararından sonra Yunan makamlarının İskeçe Türk Birliği’nin

kendisini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ihlalinin kurbanı

olarak görmesi durumunda yeniden AİHM’ye başvuruda bulunmaktan başka bir

çıkar yol sunmadığını endişeyle not eden Bakanlar Komitesi, Yunan

makamlarını İskeçe Türk Birliği davasında tespit edilen ihlalin AİHS’nin

toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne dair 11. maddesi ve ilgili AİHM

kararıyla tam ve etkili bir şekilde uyumlu olarak düzeltilmesine yönelik

alternatif yolları araştırmak için Sekretarya ile diyaloğunu güçlendirmeye

çağırdı. Bakanlar Komitesi ayrıca, Yunan makamlarından 1 Ekim 2021’de

yapılması öngörülen duruşmada Yargıtay tarafından Rodop İli Türk Kadınları

Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin temyiz başvuruları

hakkında kararın derhal ve AİHS’nin 11. maddesi ve AİHM’nin içtihadı ile

tam ve etkili bir şekilde uyumlu olarak alınması için harekete geçmesini

istedi.

 

Yargıtay’ın İskeçe Tük Birliği’nin temyiz başvurusun reddeden 840/2021 sayı

ve tarihli kararıyla AİHM kararını görmezden gelmesini ve bugüne kadar

Yargıtay’ın içtihat hukukunu AİHM’ninkiyle tam ve etkili bir şekilde uyumlu

hale getirmemesini derin bir endişeyle not eden Bakanlar Komitesi, Bekir

Usta ve Diğerleri Dava Grubu’nu incelemeye en geç Haziran 2022’deki

toplantısında devam etme kararı aldı.

 

 

 

 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu,

“Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ülkemiz Yunanistan’ın Bekir Usta ve

Diğerleri Dava Grubu ile ilgili AİHM kararlarını ve AİHM içtihat hukukun

görmezden geldiğini çok açık bir dille ifade etmiş, toplumumuzun örgütlenme

özgürlüğünün ihlaline derhal son verilmesini istemiştir. Bakanlar Komitesi,

Yargıtay’ın son ret kararında öne sürdüğü gerekçelerin AİHM’nin 2008

yılındaki nihai kararında zaten açıkça kabul görmediğini bir kez daha teyit

etmiş, ülkemizi İskeçe Türk Birliği’nin 38 yıldır uğradığı haksızlığa son

vermeye çağırmıştır. Öte yandan Yargıtay’ın 29 Haziran 2021 tarihli kararı

ülkemizin toplumumuzun Türk kimliğini inkar eden politikasının bir

yansıması olup alenen hukuki değil siyasi bir karardır. Ülkemizin Bekir

Usta ve Diğerleri Dava Grubu ile ilgili AİHM kararlarını 13 yıldır ısrarla

uygulamaması ve AİHM içtihat hukukunu görmezden gelmesi nedeniyle Bakanlar

Komitesi’nden yapacağı bir sonraki incelemede AİHS’nin 46. maddesi uyarınca

ülkemize karşı ihlal prosedürünü başlatmasını talep ediyoruz.” dedi.

 

Dogan Tufan   / Strazburg 

Aytürk

Avrupa Türkleri ile 2000 yılından beri beraberiz. Türk toplumunun gelişme sürecinden sürekli haberdar olmak için bizi takip edin...

https://www.latifcelik.de