YTB dünyanın dört bir yanındaki hukukçuları buluşturuyor

YTB dünyanın dört bir yanındaki hukukçuları buluşturuyor
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında görev yapan avukat ve profesyonel hukukçuları "YTB Hukukçular Buluşması" programıyla bir araya getiriyor. Dünyanın dört bir yanından başvurulara açık olan program Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilecek. 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından avukat ve profesyonel hukukçuları, "YTB Hukukçular Buluşması" programıyla bir araya getiriyor. Fransa'nın Strazburg şehrinde 19-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa yurt dışında hukuk fakültesini tamamlamış ve profesyonel anlamda hukukçu ile avukat olarak görev yapan kişiler başvurabilecek.
 
Programda yurt dışında yaşayan vatandaşların hukuki ihtiyaçlarına dair konular incelenirken, alanında uzman eğitmenler ve deneyimli kamu görevlileri tarafından çeşitli eğitimler verilecek. Sunumların yanında interaktif oturumlar ve ülkeler özelinde çalıştaylar da yapılacak. 
 
KİMLER BAŞVURABİLİR?
 
Türk vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programa başvuracak adayların eğitimini yurt dışında tamamlamış olmaları gerekiyor.
 
Program; ABD, Kanada, Avusturalya, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Lüksemburg ve Norveç'te ikamet eden hukukçuların başvurusuna açık durumda. 
 
Programa son başvuru tarihi 07 Kasım 2021 olarak belirlenirken, başvurular
ice.com%2Fr%2F3iSR9b9KcR%2F&data=04%7C01%7Cabdullah.ozbay%40ytb.gov.tr%7C1ac
7bfd1983c40fc9d0508d993c134ff%7C8ef1590175be43fcbc7e1b321617de01%7C0%7C0%7C6
37703280301518947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMz
IiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mjEyNdH%2BdjXZuh6KhHX2rl9g8Xrg
Nic%2FEpsDxFzykZs%3D&reserved=0> " adresinden alınıyor. Başvuru şartları ve
program hakkındaki detaylı bilgilere ise "www.ytb.gov.tr/
v.tr%2F&data=04%7C01%7Cabdullah.ozbay%40ytb.gov.tr%7C1ac7bfd1983c40fc9d0508d
993c134ff%7C8ef1590175be43fcbc7e1b321617de01%7C0%7C0%7C637703280301518947%7C
Unknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLC
JXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BEGARg27LqK6IikY5l67xloOC0KmxV%2BxXGzbAHQEg6k%3D
&reserved=0> " adresinden ulaşılıyor. 
 
 
 
 

Drucken  
Image
Avrupa Türkleri ile 2003 yılından beri beraberiz. Türk toplumunun gelişme sürecinden sürekli haberdar olmak için bizi takip edin...