Kansere karşı mücadelede Klinikum Nürnberg'de son teknoloji

Kansere karşı mücadelede Klinikum Nürnberg'de son teknoloji

 

Nürnberg Kliniği'nde tümör hastalığı olan hastalar artık en yeni nesil radyasyon cihazlarıyla tedavi edilebiliyor. İki yeni lineer hızlandırıcı çok hızlı ve yüksek hassasiyetle çalışt   ığından, bu da onları hastalar için daha da hassas hale getiriyor. Radyasyon tedavisi uzmanı Dr. Clemens Albrecht konuyla ilgili, "Almanya'da bu tür iki cihaza sahip ilk departmanız" diyor.
 
İki yeni lineer hızlandırıcı, son zamanlarda Nürnberg Kliniğindeki Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde radyasyon tedavisi için mü‚terek muayenehanede kullanılıyor. Radyasyon uygulamasının iki başı olan Dr. Clemens Albrecht ve Dr. Christian Grehn için radyasyon cihazları bir paradigma değişikliğini temsil ediyor: "Bunlar son nesil makineler," diyor Dr. Albrecht.
 
Yan etkileri daha az
Varian Medical System firması tarafından üretilen sözde Halcyon sistemine sahip iki yeni lineer hızlandırıcı hastalar için çok rahat. Işınlama sırasında, vücudun bir görüntüsü bilgisayarlı tomografi ile otomatik olarak alınır, böylece radyasyon dozu ve ışınlamanın tam noktası şimdiye kadar olduğundan daha kesin olarak hesaplanabiliyor. Tümör etrafındaki sağlıklı doku korunuyor. "Sonuç olarak, radyasyonun hasta için daha az yan etkisi var" diye açıklıyor Dr. Grehn.
 
Ayrıca yeni radyasyon cihazları, günlük radyasyon dozunun biraz artırılmasını mümkün kıldığından, tedavi süresi kısalıyor ve aynı zamanda etkinliği artıyor. Yani hassasiyette eşzamanlı bir artış olunca, ışınlama süresi de kısalır. İki örnek vermek gerekirse: Göğüs kanseri (memenin tümörü) durumunda, radyasyon süresi yaklaşık beş ila altı haftadan üç haftaya indirilebilir.
 
Uzmanlara göre ise, prostat kanseri için ışınlama artık yedi ila sekiz hafta değil, yalnızca yaklaşık dört hafta sürecek.
Robert Koch Enstitüsüne göre, her yıl yaklaşık 492.000 kişi kansere yakalanıyor. Bir tümör ne kadar erken tespit edilirse ve hastalar ne kadar erken nitelikli tedavi alırsa, hastalık için iyile‚me olasılığı o kadar artar. Cerrahi ve kemoterapiye ek olarak, radyasyon tedavisi (radyoterapi) kanser tedavisinin merkezi bir bileşenidir. Yaklaşık her ikinci kanser hastasında radyasyon tedavisi kullanılmaktadır.
 
Radyasyon tedavisi için uygulama ve radyasyon onkolojisi kliniği, modern radyasyon tedavisi prosedürlerinin tüm yelpazesini sunar.
Radyasyon tedavisi, bir tümör ameliyatına ek olarak kullanılır veya bir ameliyat gerçekleştirilemediğinde kullanılır. Radyasyon tedavisi uygulaması ayrıca çeşitli iyi huylu hastalıkların tedavisine odaklanır. Yılda gerçekle‚en 60.000'den fazla ışınlama, Bavyera'daki radyasyon tedavisi sağlayıcıları arasında lider konumu kanıtlamaktadır.

Drucken