Dünya Yozgatlılar basın bildirisi

Dünya Yozgatlılar basın bildirisi
Bir kısım Ulusal ve Uluslararası Basında, 09.12.2020 tarihinde Hamzabeyli
Gümrük Kapısından yurt dışına çıkmakta iken otomobilinde yüklü miktarda
yasa dışı uyuşturucu madde (eroin) yakalandığı iddia edilen *Veysel FİLİZ
‘in, sözde ‘’Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı’’ olduğu şeklinde
tanıtılarak yayılan haberler Konfederasyonumuz ve bağlı Federasyonlar,
Dernekler ile diğer STK yönetimleri ve üyeleri arasında rahatsızlıklar
yarattığı gibi, anılan STK’ lar üzerinde olumsuz etki yarattığından
kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunlu olmuştur.
 
Adı geçen şahıs,  kişisel ve örgütsel faaliyetlerinde şüphe edilen
olumsuzluklar nedeniyle 25.02.2020 tarihinde, Konfederasyonumuzun 2020/2
Sayılı, Yönetim Kurulu kararı ile resmi olarak ihraç edilmiş olup,  gerek
Konfederasyonumuzda gerekse,  bağlı yurt içi ve yurt dışı
Federasyonlarımızda kendisinin her hangi bir görevi, yetkisi ve temsili
bulunmamaktadır.
Hiç kimse Yozgat Adını resmi statüsü olmadan Sahte Kartvizit basarak,
Sosyal Medya hesapları açarak kendi menfaati ve çıkarları için kılıf olarak
kullanamaz kendi kendini başkan atayamaz. Resmi STK’ların başkan ve
yönetimleri, tüzüğüne bağlı olarak yapılan genel kurullara bağlı seçimlerle
oluşturulur. 2018 yılında onlarca Federasyon ve yüzlerce hemşeri derneğinin
kabulü ile oluşan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu ve yönetim kadrosu
yalnızca resmi seçimlerle belirlenmektedir. Herhangi bir resmiyeti,
bulunduğu ülke tarafından onaylı karar defteri, yönetim kurulu tarafından
onaylanmış, bağlı bulunduğu bir tüzüğü olmayan gayri resmi oluşumlar kurum
ve kuruluşlarımızla ilişkili değildir.
Bu nedenle; son günlerde ulusal, yerel ve sosyal medyada ismi
olumsuzluklarla anılan şahsın ve sözde kurumunun Konfederasyon, Vakıf,
Federasyon, Dernek ve Temsilciliklerimiz ile hiçbir bağı ya da ilişkisi
bulunmadığı gibi ‘’Avrupa Yozgatlılar Federasyonu’’ adında ne Avrupa’da ne
de Türkiye’ de herhangi resmi bir kuruluş bulunmamaktadır. Sosyal Medya
hesapları dışında bir yeri ve adresi bulunmayan sözde toplulukların kişisel
çıkar ve menfaatler adına var olmaya çalıştıklarını bundan duyduğumuz kuşku
ve rahatsızlığı daha önce de Şubat 2020 tarihinde de kamuoyu bildirisi ile
duyurmuştuk.
Sonuç olarak Yozgat isminin, kişilerin şahsi olumsuzlukları ile
ilişkilendirilmesi hem Yozgat şehrinin marka değerine, hem de Yozgatlı
olmaktan her şartta gurur duyan Dünya genelinde yaşayan kıymetli
Hemşehrilerimize derinden zarar vermektedir.
 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.                 
 
DUYKON
Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu
Ahmet Yılmaz /Genel Başkan
Drucken