Alman şirketlerinin yüzde 40’ı üretimde düşüş bekliyor

 

Almanya ekonomisi ile ilgili olumsuz tahminler devam ediyor. Ekonominin ana damarlarından biri olan üretim konusunda ülkede ki işletmelerin önemli bir bölümünün tahminleri maalesef halen iç açıcı değil. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), her 10 Alman şirketinden yaklaşık 4’ün 2023'te işlerinin küçülmesini beklediğini bildirdi. Piyasalardaki esas belirginliğin ise yılın ilk çeyreğinin sonunda daha net görüleceği kesin.

 

IW, 2 bin 500 Alman firma ile gerçekleştirdiği 2023'e yönelik beklenti anketinin sonuçları nı açıkladı. Ankete göre, Almanya'daki şirketlerin yüzde 39'u ticari faaliyetlerinde bu yıl düşüş bekliyor. Mevcut daralmaların 2023’de devam edeceği de iş dünyasının dinamikleri de hemfikir olmuş durumdalar.

 

Almanya’da hemen her sektörün dinamikleri de buna sebep olarak yüksek enerji maliyetleri, tedarik zinciri sorunları ve Ukrayna'da devam eden savaşı gösterdi. Çünkü enerji krizi tam olarak kendini göstermese bile bir an başlayabilecek sıkıntılar ve piyasada öngörülemeyecek olumsuz tahminler de iş dünyasının en önemli handikapları arasında bulunuyor.

Söz konusu ankete katılan şirketlerin yalnızca yüzde 32'si mevcut iş durumlarını bir yıl öncesine göre daha iyi olarak değerlendirirken, mevcut durumun daha kötü durumda olduğunu aktaran şirketlerin oranı ise bir önceki yıla kıyasla üçte birlik bir artış gösterdi.

 

IW raporunda, ”İnşaat sektöründe ciddi bir resesyon öngörülüyor ve sanayide de karamsarlar hakim. 2023 yılına ilişkin üretim beklentile-rindeki bozulma tüm ekonomik alanlarda hemen hemen aynı oranda gözlemlenebilmektedir” denildi.

Raporda, "İçinde bulunulan kış sezonunda doğal gaz sıkıntısı yaşanma riski 2022 yazındaki kadar mevcut değil ve o zamandan bu yana enerji fiyatları da geriledi. Ancak fiyatlar hala yüksek seviyede kalıyor ve üretim kesintileri önlenemez" ifadeleri yer aldı.

 

Yüksek enerji fiyatları, devam eden tedarik sıkıntısı, alışılmışın dışında yüksek faiz Alman şirketlerin faaliyetlerini olumsuz etkilerken, ankete göre, imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin yüzde 39'u 2023’e kötümser, yüzde 28'i iyimser beklentilerle bakı-yor. Alman ekonomisindeki esas daralmanın piyasa kaybı değil, gelecek için uzunvadeli tahmin yapamamak olduğunu belirten uzmanlar, bunun da uzun vadeli ve durağan fiyatların artık kaybolduğu ihtimalini ortaya çıkarmasının piyasalara olumsuz olarak yansıdığını belirtmişlerdir.

 

Öte yandan, Almanya'nın imalat sektörü, küresel ekonomik yavaşla-manın ortasında zayıflayan talep nedeniyle son aylarda azalan siparişler ile de mücadele ediyor. Sana-yide Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gaz kıtlığı tehdidi önemli ölçüde hafiflese de, yüksek enerji maliyetleri, yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik görünüm sektör için ters rüzgarlar oluşturuyor.

Uzmanlar, azalan siparişlerin, malzeme kıtlığı nedeniyle tamamlanamayan siparişlerin biriktiğinden şimdilik Alman ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturmadığını, ancak yıl sonunda veya 2024'ün başında gerçek zorluklara neden olacağını ifade ediyor. Bu durumda, 2023 ve bir sonrakı yılın da zor geçeceği belirtilmekte.

Aytürk

Avrupa Türkleri ile 2000 yılından beri beraberiz. Türk toplumunun gelişme sürecinden sürekli haberdar olmak için bizi takip edin...

https://www.latifcelik.de