Print this page

Üretici fiyatlarındaki artış gelecek için endişelendiriyor

Almanya'da üretici fiyatlarındaki rekor artışın hala devam etmesi ülkedeki enflasyonu giderek daha fazla hissedilir hale getirirken, özellikle gelir seviyesi düşük kitlelerin endişelerinin de artmasına yol açıyor. 

Artışın alt gelir gruplarına daha çok etki ederek gelecek adına daha çok endişelenme-lerinde etkili oluyor. Ülkede ÜFE parametreleri bölgedeki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre %33,5 yükseldi. Alman şirketlerinin Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, başta doğalgaz, elektrik, et ve kahve ürünleri olmak üzere fiyatlarını rekor hızla artırdığı bildirildi. Geleceğe yönelik bir tahminde bulunulamaması ise şirketlerdeki gelecek kaygisinin da piyaslardaki moral dengesini etkilediği belirtiliyor.

Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bölgedeki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre %33,5 yükseldi. Federal İstatistik Ofisi nisan ayı ÜFE verilerini açıkladı. Gelecek için  pozitif tahminler yapılamıyor.

Almanya'da ÜFE, nisanda mart ayına kıyasla %2,8, Nisan 2021'e göre %33,5 yükseldi. Pi-yasalarda beklenti ÜFE’nin nisanda %31,5 artması yönündeydi. Rusya-Ukrayna krizinin henüz öngörülebilir bir seviyeye gelememesi de  iyimser tahminler yapabilmenin önündeki engellerden biri olarak ortaya çıkıyor.

 

Almanya’da Nisan ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Bu artış sadece iktisadi anlamda piyasaların değil, aynı zamanda genel gelecek korkusunun da hala devam ettiğini göstermektedir. Sanayi ürünlerinde üretici enflasyonunda rekor serisi nisan ayında da sürdü. Mayıs ve Haziran ayında devam edeceği tahmin edilen piyasa endişesi yıl ortalamasını da ciddi anlamda etkileyecek. Sanayi ÜFE, mart ve şubat aylarında sırasıyla yıllık %30,9 ve %25,9 artmıştı. Destatis açıklamasında “Mevcut veriler (Nisan ÜFE verileri) Ukrayna'daki savaşın etkilerini yansıtıyor” denildi.

 

Doğal gaz dağıtım fiyatları %154,8 arttı

 

Verilere göre, enerji fiyatları, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %87,3 yükseldi.  Elektrik fiyatları %87,7 ve doğal gaz dağıtım fiyatları %154,8 artış kaydetti. Yıllık bazda ara malı fiyatlarında %26, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında %8,3 ve sermaye malı fiyatlarında %6,7 artış görüldü. Bitkisel yağ fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 70 artış kaydetmesi dikkati çekerken, et fiyatları %41,6 ve kahve fiyatları da %30,8 yükseldi.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda nisanda yıllık bazda %16,3 yükseldi. Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülü-yor. Bu arada, Almanya'da martta %7,3 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji fiyatlarındaki son yükselişle nisanda %7,4'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Üretici fiyatlarındaki artış gelecek için endişelendiriyor.

Aytürk

Avrupa Türkleri ile 2000 yılından beri beraberiz. Türk toplumunun gelişme sürecinden sürekli haberdar olmak için bizi takip edin...

https://www.alp-media.org