Mustafa Yaman

Almanya, uzun yıllardır birçok farklı kültürü bünyesinde barındıran bir ülke olma özelliğini koruyor. Bu çeşitlilik, özellikle Türk göçmenlerin Almanya'ya yoğun bir şekilde gelmeye başladığı 1960'lı…
Almanya mesleki eğitime verdiği önem ile bilinin bir ülkedir. Tarihin her döneminde kaliteli bir mesleki eğitimi almak isteyenlerin yolu Almanya’dan geç-miş, titiz bir mesleki başarıya…